Sociaal woonkrediet simulatie

Woonkrediet simulatie

Een woonkrediet afsluiten is iets wat de meeste mensen in hun leven slechts één keer zullen doen. Het is echter wel een verplichting die wordt aangegaan voor een zeer lange periode. In de meeste gevallen wordt een woonkrediet immers afgesloten met een looptijd van 20, 25 of zelfs 30 jaar. Na het afsluiten van het woonkrediet in kwestie zult u maandelijks een bepaald bedrag moeten betalen aan uw bank waardoor u met een zware financiële verplichting wordt opgezadeld. Wanneer u er voor kiest om een woonkrediet op afbetaling af te sluiten worden de kosten wel kleiner naarmate er van het geleende bedrag wordt afgelost. Hoe dan ook is het vooraleer een woonkrediet af te sluiten erg belangrijk om een woonkrediet simulatie uit te voeren. Alleen door een dergelijke simulatie te doorlopen kunt u er immers zeker van zijn dat u kiest voor het woonkrediet dat het best bij u past. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Wat is een woonkrediet simulatie?

Een woonkrediet simulatie is als het ware een voorstelling van hoe uw woonkrediet er uit zal komen te zien. Wanneer u een woonkrediet simulatie uitvoert zullen er u verschillende vragen gesteld worden. Eén van de belangrijkste vragen heeft natuurlijk betrekking tot het bedrag dat u wenst te lenen. Daarnaast zult u moeten aangeven hoe snel u denkt het woonkrediet te kunnen afbetalen. In bepaalde gevallen wordt er u ook de mogelijkheid geboden om te kiezen voor een alternatieve vorm van woonkrediet. Niet iedereen zal er immers voor kiezen om een woonkrediet op afbetaling af te sluiten. De belangrijkste informatie die u ontvangt wanneer u er voor kiest om een woonkrediet simulatie uit te voeren zit natuurlijk in de kostprijs van het krediet. Wanneer u op alle gestelde vragen een correct antwoord geeft zult u een actuele indicatie krijgen van de kostprijs van het woonkrediet dat u wenst af te sluiten. Let wel, de uitkomst van een woonkrediet simulatie is nooit een garantie, maar enkel en alleen een indicatie van wat u kunt verwachten.

Waar kan ik een woonkrediet simulatie uitvoeren?

Het is op verschillende manieren mogelijk om een woonkrediet simulatie uit te voeren. Over het algemeen biedt iedere bank of andere financiële instelling u wel de mogelijkheid om een dergelijke simulatie uit te voeren. Het is als kredietnemer wel noodzakelijk om er rekening mee te houden dat de woonkrediet simulatie van de bank in kwestie ook altijd is afgestemd op het door hun aangeboden woonkrediet. Met andere woorden, wanneer u de kosten van verschillende woonkredieten bij verschillende financiële instellingen met elkaar wenst te vergelijken zult u verplicht zijn om meerdere woonkrediet simulaties uit te voeren. U kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om een woonkrediet vergelijking te doen door middel van een gespecialiseerde website. In ieder geval zijn er zoals u ziet ruim voldoende mogelijkheden om te kunnen achterhalen hoe het woonkrediet van uw keuze er precies uit zal komen te zien.

Is de uitkomst van een woonkrediet simulatie betrouwbaar?

Banken spannen zich net als andere financiële instellingen in om de uitkomst van hun simulaties zo actueel mogelijk te houden. Dit zorgt er voor dat de uitkomst van een woonkrediet simulatie over het algemeen altijd zeer betrouwbaar is, alleen moet u er wel rekening mee houden dat de uitkomst van een dergelijke simulatie niet gegarandeerd is. Het resultaat van een krediet simulatie kan u met andere woorden een goede indicatie geven van wat u kunt verwachten van de kostprijs en het verloop van uw woonkrediet, maar niet meer dan dat. Naast het uitvoeren van een woonkrediet simulatie doet u er dan ook altijd goed aan om een officiële offerte aan te vragen bij de bank of financiële instelling waarbij u het woonkrediet wenst af te sluiten. Alleen zo bent u namelijk 100% zeker dat er aan de geboden kostprijs niet meer wordt geraakt.